Motivaţia concursului

Învăţământul primar reprezintă fundaţia pe care se construiesc resursele umane ale unei naţiuni. Este începutul educaţiei formale si punctul focal al multor eforturi de dezvoltare. Utilizarea tehnologiei în această etapă a procesului educaţional este importantă pentru participarea unei ţări la economia globală bazată pe cunoastere, iar tehnologia este si mijlocul potrivit pentru a răspunde cerinţelor învăţământului primar întrun mod unic si temeinic.

Scoala primară este o componentă critică si unică a sistemului de educaţie. Date fiind caracteristicile lor distincte, tehnologiile informaţiei si comunicaţiilor (TIC) necesită o abordare diferită pentru a avea rezultate în programele de educaţie. Scopul acestui concurs este de a urmări:

  1. Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui sistem de calcul
  2. Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru
  3. Elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte spiritul inventiv şi creativitatea

Ideea ca fiecare copil din lume care merge la scoală – bogat sau sărac, băiat sau fată, din mediul rural sau urban – să aibă acces la un calculator părea odată ceva de domeniul fanteziei. Însă acea viziune este mai aproape de realitate astăzi decât era chiar şi în urmă cu doar câţiva ani. Educarea elevilor pentru realizarea unor produse utilizabile, dezvoltarea spiritului inventiv şi creator apare ca un obiectiv impus de sistemul economic în care trăim şi vom trăi şi în viitor.

prezentare proiect

Reclame